Các dịch vụ của chúng tôi

Tạp chí

Quảng cáo kỹ thuật số

Dịch vụ quản lý web

Dịch vụ quản lý CNTT

Quảng cáo miễn phí

Tài trợ quảng cáo

Phiên dịch miễn phí

Thiết kế miễn phí

LÝ DO LỰA CHỌN ILIST?

Dễ dàng

Cách dễ dàng và tốt hơn để đăng một quảng cáo.

Riêng tư

Thông tin của bạn luôn được giữ kín.

An toàn

Chứng nhận lưu trữ với công nghệ SSL và các biện pháp chống gian lận bảo vệ thông tin của bạn.

Bảo đảm

Dữ liệu của bạn được bảo vệ sau các lớp Tường lửa và bộ nhớ được mã hóa.

Dịch vụ miễn phí

Tất cả các dịch vụ tiêu chuẩn đều miễn phí. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ khi nào bạn muốn.

CNTT đáng tin cậy

Các thiết bị phần cứng hiện đại.